TỔNG ĐẠI LÝ MÁY KHÂU CÔNG NGHIỆP TẠI NGHỆ AN

 

 Add:     - Cơ Sở 1:  59 Đường  Cao Xuân Huy,  Thành Phố  Vinh,  Tỉnh  Nghệ An,  Việt Nam 

                 - Cơ Sở 2:  Ngác 3,  Ngõ A3,  Đường Đinh Lễ,  Thành Phố  Vinh,  Tỉnh Nghệ An,  Việt Nam

                 - Cơ Sở 3:  Ngõ 241,  Đường Khâm Thiên,  Quận Đống Đa,  Thành Phố  Hà Nội,  Việt Nam

 

 Tell:     (0238) 3841787  -  0914 77 2626  -  0961 77 2626 

 

 Email:     maykhaucongnghiep.vn@gmail.com     Website:     http://maykhaucongnghiep.vn/